Naglar

Gelénaglar
När vi gör en nagelförlängning eller en förstärkning av den egna nageln använder vi oss av gelé. Först måste du bestämma dig om du vill förlänga dina naglar eller om du redan har en bra längd och endast vill göra en förstärkning. Längd och form är självklart ditt val men måste vara realistiskt till din egen nagels utseende.
Eftersom gelén växer ut med din egen nagel behöver du så småningom göra ett återbesök. Detta behöver göras cirka var tredje vecka. Vid ett återbesök filas materialet ned och fylls på med nytt. Materialet får ej slitas eller filas bort av dig själv då du utsätter nageln för slitage och den blir mycket tunn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nagelförlängning naturell, 75 min 1 200 kr

Pedikyr med gellack, 45 min 640 kr

Shellac, 45 min 590 kr

Nagelförlängning 1 nagel, 15 min 150 kr

Nagelförstärkning av naturlig nagel, 60 min 760 kr

Återbesök, fyllning gelé, 60 min 760kr

Borttagning av gelé & minimanikyr, 30 min 390 kr

Borttagning av gellack & minimanikyr, 20 min 350 kr